1. بررسی شکل گیری و علل ناکامی قیام های مردمی خاورمیانه(2011-2017)

وحید خوش گفتار لامع؛ ماشااله حیدرپور

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 77-99

چکیده
  با وقوع این تحولات و سپری شدن چندین سال از آغاز این قیام ها و تبعات نه چندان مطلوب این رخداد در کشورهای عربی، در انجمن ها و پژوهشکده ها پیرامون بررسی مولفه های شکل گیری این قیام ها و علل ناکامی آن مطالعات بسیاری صورت گرفته است که نتایج آن در ارتباط با تحلیل این موضوعات نقطه نظرات کاملاً متفاوتی بر اساس تاثیر گذاری یک مولفه یا متغیر خاص ...  بیشتر

2. مفهوم امنیت از منظر رئالیسم،لیبرالیسم،سازه انکاری و انتقادی

شهرام عسکری حصن؛ ابراهیم انوشه؛ نیلوفرالسادات عمرانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 81-103

چکیده
  این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در تئوری های گوناگون رئالیسم لیبرالیسم سازه انگاری و انتقادی در طی ادوار گذشته و سیر تکوین تئوری های سنتی تا کنون می باشد.ظن غالب و مسلط بطور خاص در تفکر اندیشمندان و سیاستمداران این می باشد که مفهوم امنیت به شکل سنتی هدف اولیه دولت ها برای بقا و حفظ خود در نهایت خودیاری می باشد .و رویکرد به مولفه ...  بیشتر

3. نسبت سنجی مفهوم صلح در آموزه های اسلام و مغرب زمین (با تاکید بر نهج البلاغه)

فرزاد رستمی؛ کامران لطفی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 77-98

چکیده
  صلح به عنوان یکی از دغدغه های مشترک میان ابناء بشر همواره در طول تاریخ مطرح بوده و در فرهنگ ها و جوامع مختلف معنا و مفهوم خاص خود را داشته است. صلح به عنوان یک مفهوم بین الاذهانی در آثار و کتب اسلامی نظیر نهج البلاغه معانی متفاوت از آنچه که در نزد اندیشمندان مغرب زمین صلح نامیده می شود، دارد. از اینرو تعریف مفهوم و فلسفه صلح از دو دیدگاه ...  بیشتر