1. طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-134

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1893493.1228

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تشریح نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ عراق و ایران، ...  بیشتر

2. جایگاه تحزب در اسلام

ایوب دامیار؛ محمد رحیم عیوضی

دوره 3، شماره 10 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-26

چکیده
  با توجه به اینکه از یک سو، گروهی عقیده دارند تحزب در اسلام و دولت اسلامی، مایه ی تشتت و تفرقه و تضارب آرا گشته و در صفوف مسلمین رخنه و شکاف ایجاد می کند و این بر خلاف دستور قرآن کریم است که به فشرده بودن صفوف مسلمین دستور داده است.اینها برای اثبات ادله ی خود به این آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعأ ولا تفرقوا)) به ریسمان ناگسستنی الهی(وحدت ...  بیشتر

3. دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)

زهرا صداقتی نیا؛ محمد قدرتی؛ مقصود رنجبر

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 59-73

چکیده
  این مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظرامام ...  بیشتر