1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه

مصطفی مطهری خوشینانی؛ جهانبخش ایزدی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 53-74

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665747

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی مفهومی مبانی و مبادی گفتمانی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بوده و در این راستا، تلاش کرده تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که افق‌های مورد نظر در الگویِ بومی اسلامی – ایرانی پیشرفت بر کدام عناصر و شاخص‌ها تاکید دارد؟ گفتمان‌سازی درباره الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، مدیریت تولید علوم بومی (اسلامی – ...  بیشتر

2. نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

سیدکاظم سیدباقری

دوره 5، شماره 18 ، زمستان 1397، ، صفحه 39-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر فهم جامع و نگرش فراگیر اندیشه سیاسی اسلام از آزادی سیاسی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در اندیشه سیاسی اسلام و منطق الهی، همۀ ساحت­های درونی و بیرونی آزادی سیاسی در نظر گرفته می­شود و تاکید شده است که اگر انسان از درون، گرفتار بندهای نفسانی باشد، تجربۀ آزادی سیاسی را به طور کامل نخواهد داشت ...  بیشتر

3. امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی

مرتضی شیرودی؛ قاسم عابدی فیروزجائی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 7-30

چکیده
  جوامع انسانی از ابتدای خلقت بشر تا به امروز متأثّر از قدرت سیاسی بوده، بطوری که گروه­های مختلفی جهت کسب و سلطة بر قدرت تلاش نموده­اند. کسب قدرت سیاسی توانمندی­هایی را در اختیار بشر قرار می­دهد که اگر کنترل نگردد زمینة گرایش حاکمان به سوءاستفاده از قدرت را فراهم می­آورد لذا اندیشمندان جهان با نگرش­های متفاوت به قدرت سیاسی، ...  بیشتر