1. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن

دوره 5، شماره 15 ، بهار 1397، ، صفحه 173-199

چکیده
  در عصر جهانی شدن با اهمیت یافتن موضوع حقوق زنان، تلاشهایی در خصوص نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در سطح کلان و خرد صورت گرفته است. موضوع صلح در کشور افغانستان به سبب تحولاتی که در طی سه دهه گذشته با آن رو به رو بوده است از اهمیت برخوردار شده است. با توجه به شرایط مختلفی که بر زنان در میان کشورهای گوناگون و از آنجا که این امر به نوبه ...  بیشتر

2. نقش اندیشه امام خمینی (ره) در شکل گیری گفتمان جمهوری اسلامی

حامد قورجیلی؛ سجاد امری؛ سید کاظم سیدباقری

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 69-92

چکیده
  امروزه در عرصه ی بین المللی یکی از مباحث بسیار مهم صلح می باشد. این اندیشه می تواند برگرفته از شخصیت و هویت یک ملت و رهبر آن ملت باشد. امام خمینی (ره) به عنوان یکی از رهبران تاثیر گذار در عرصه ی گفتمان سازی در جمهوری اسلامی مورد توجه جهانیان می باشد. ایشان با توجه به معرفی این گفتمان به تشریح گفتار و اندیشه ی خود براساس این گفتمان که برگرفته ...  بیشتر

3. امام خمینی، صلح و خطوط قرمز آن

اسماعیل علی خانی

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 31-56

چکیده
  صلح نقطة مقابل جنگ و یکی از دو راهی است که پیوسته در پیش روی پیروان ادیان و مکاتب در مواجهة با کسانی که باورهای آنان را نمی‌پذیرند قرار دارد. در اسلام هیچ یک از جنگ و صلح اصل نیست؛ این شرایط و موقعیت‌هاست که تعیین کنندة هر یک است. هم‌چنانکه در اسلام هر یک از صلح و جنگ دارای شرایط و خطوط قرمز است. به منظور تبیین بایدها و نبایدهای صلح از ...  بیشتر

4. موانع و چالش های صلح و گفتگو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) (با تاکید بر نهج البلاغه)

ابوالفضل فخرالاسلام؛ محمود قیوم زاده خرانقی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-89

چکیده
  امام خمینی (ره) یکی از شخصیت‌های ممتاز و کم نظیر تاریخ بشریت است که اندیشه‌های بلند و الهی او می‌تواند در همه زمینه‌ها برای جامعه بشری راهگشا باشد. امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند دین الهی مبتنی بر فطرت است که سرشتی نیک، خداجو، صلح جو و عدالت طلب دارد و میانه ای با خشونت ندارد و هرگونه تلاش برای ایجاد پیوند میان دین و خشونت چه در سطح فردی، ...  بیشتر

5. بررسی مبانی دین شناختی صلح و همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه جان هیک و امام خمینی (ره)

اکرم نامور؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 91-115

چکیده
  صلح و همزیستی مسالمت­آمیز نوعی رفتار اجتماعی است که در چارچوب معنایی مناسب با خود پدید می‌آید. پلورالیسم اجتماعی مبتنی بر پلورالیسم نجات­شناختی نوعی از تفسیر صلح و همزیستی و مدارا است که از زمینه‌های فلسفی مدرن استفاده می‌کند. جان هیک، الهیدان و فیلسوف دین با این رویکرد کوشیده ‌است در عبور از تفسیر تاریخی کلیسا برداشت جدیدی ...  بیشتر

6. نسبت سنجی مفهوم صلح در آموزه های اسلام و مغرب زمین (با تاکید بر نهج البلاغه)

فرزاد رستمی؛ کامران لطفی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 77-98

چکیده
  صلح به عنوان یکی از دغدغه های مشترک میان ابناء بشر همواره در طول تاریخ مطرح بوده و در فرهنگ ها و جوامع مختلف معنا و مفهوم خاص خود را داشته است. صلح به عنوان یک مفهوم بین الاذهانی در آثار و کتب اسلامی نظیر نهج البلاغه معانی متفاوت از آنچه که در نزد اندیشمندان مغرب زمین صلح نامیده می شود، دارد. از اینرو تعریف مفهوم و فلسفه صلح از دو دیدگاه ...  بیشتر