1. حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور

سید مهدی میرداداشی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665746

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت ...  بیشتر

2. جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران

زهرا افتخاری پور؛ وحید اگاه

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 51-57

چکیده
  منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای ...  بیشتر

3. آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر

محمد جواد سعدی پور؛ علی دارابی

دوره 4، شماره 13 ، پاییز 1396، ، صفحه 101-126

چکیده
  فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی ...  بیشتر