1. اصول اندیشه سیاسی قرآنی امام خمینی

آرش دانش مهر؛ رضا رمضانی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، ، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1897545.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی می‌‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، در اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی سیاست و هرگونه تلاش سیاسى به دو بخش الهى و غیرالهى تقسیم شده است. وى معتقد است که اگر تلاش مدیران، رهبران و برنامه‌ریزان امور اجتماعى و اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در جهت صلاح، معنویت ...  بیشتر

2. نقد و بررسی کارکرد دین در حوزه سیاست از دیدگاه پراگماتیسم

رشید رکابیان؛ حسن علی یاری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 56-79

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1885156.1213

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و مناسبات دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا با نگاهی ریشه‌ای، مبانی، ویژگی‌ها و زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری مکتب عمل‌گرایی بررسی شد، سپس تلقی عمل‌گراها از سیاست و دین تبیین گردید و استلزامات و چگونگی تعامل بین دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بررسی شد. نتایج ...  بیشتر

3. بررسی سیر تطور گفتمان حجاب در سپهر سیاست و فرهنگ ایران

مهدی جاودانی مقدم

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 99-133

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667450

چکیده
  الگوی پوشش زنان در تاریخ ایران اشکال، صورت‌بندی و تطورات گوناگونی را پشت سر نهاده است. تطوراتی که گاه در شکل تغییر و گاه به صورت گسست قابل بررسی است. با این وجود، در اکثر پژوهش‌هایی که به بررسی الگوی پوشش زنان در تاریخ ایران صورت گرفته تلاش شده است شناخت توصیفی تطورات در گستره زمان با نگرش تاریخ‌نگاری سنتی مورد استفاده قرار گیرد. براین ...  بیشتر

4. تفکر سیاسی عمادالدین طبری

علی خالقی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 45-68

چکیده
  حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری، ملقب به نجم الدین و معروف و مشهور به عماد الدین طبری و عماد طبری از علمای مازندران و آمل و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسی، محقق حلّی و علامه حلّی (قرن هفتم)بوده است. در نوشته حاضر با الهام از روش هرمونتیک قصدگرای اسکینر سعی نموده ایم با معرفی زندگی وشخصیت عمادالدین طبری و با ارجاع به متون در دسترس ...  بیشتر

5. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 43-67

چکیده
  سیاست و دانش مربوط به آن، یکی از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی محسوب می گردد که، ذهن بسیاری از نظریه پردازان و محیط های علمی را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل بررسی آثار اندیشمندان بزرگ می تواند به فهم و بومی سازی سیاست و دانش آن کمک شایان توجهی نماید. یکی از شخصیت هایی که اندیشه ها و دستگاه فکری وی می تواند در خصوص شناخت شناسی سیاست ...  بیشتر

6. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 23-41

چکیده
  فقه شیعه پیوسته در حال تحول می‌باشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبانی فکری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‏بینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین ...  بیشتر