1. شورای همکاری خلیج فارس و روند بیداری اسلامی در بحرین

مجید عباسی؛ حسن حسنی

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 59-78

چکیده
  بحرین کشوری کوچک اما مهم در معادلات منطقه ای است. این کشور در دوره پس از استقلال از ایران در سال 1971 همواره تلاش داشته تا با توجه به ضعف ژئوپلتیکی و ناتوانی در حفظ امنیت و استقلال به اتحاد با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کند. لذا زمانیکه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مطرح شد این کشور با توجه به ضعف های ساختاری در حوزه ...  بیشتر

2. مفهوم امنیت از منظر رئالیسم،لیبرالیسم،سازه انکاری و انتقادی

شهرام عسکری حصن؛ ابراهیم انوشه؛ نیلوفرالسادات عمرانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 81-103

چکیده
  این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در تئوری های گوناگون رئالیسم لیبرالیسم سازه انگاری و انتقادی در طی ادوار گذشته و سیر تکوین تئوری های سنتی تا کنون می باشد.ظن غالب و مسلط بطور خاص در تفکر اندیشمندان و سیاستمداران این می باشد که مفهوم امنیت به شکل سنتی هدف اولیه دولت ها برای بقا و حفظ خود در نهایت خودیاری می باشد .و رویکرد به مولفه ...  بیشتر