1. بررسی و مقایسه فرقه‌های تکفیری میان مسلمانان و مسیحیان؛ مطالعه موردی داعش و کوکلاکس کلان

رعنا قاسمی؛ هادی واسعی؛ سید سعید رضا منتظری

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 77-97

چکیده
  امروزه تکفیر و تروریسم در میان مسلمانان و مسیحیان به عنوان یک اندیشه انحرافی و خشونت‌آمیز، به ویژه در عرصه دینی - سیاسی وارد شده است و آشکار‏سازی ماهیت این فرقه‏های تکفیری - تروریستی اهمیت زیادی دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش مطالعه کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی - تحلیلی به بررسی زمینه‏های پیدایش تکفیر و تروریسم در میان ...  بیشتر

2. واگرایی و همگرایی در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا در موضوعات مهم جهانی

مجتبی محمدی نودهکی؛ ابراهیم متقی؛ محمدرضا اصغری

دوره 3، شماره 7 ، بهار 1395، ، صفحه 115-149

چکیده
  شناخت مواضع و عملکرد اتحادیه اروپا و آمریکا با توجه به نقش آفرینی این دو بازیگر مهم و تاثیرگذار نظام بین الملل ضروری به نظر می رسید. برخی از مسائل مهم بین المللی از جمله تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، روند صلح خاورمیانه، و بویژه ایران و برنامه هسته ای کشورمان حجم قابل توجهی از ظرفیت های دیپلماسی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا را ...  بیشتر