کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 2
1. اصول اندیشه سیاسی قرآنی امام خمینی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399، صفحه 29-46

10.22034/sej.2020.1897545.1238

آرش دانش مهر؛ رضا رمضانی


2. بررسی مفهوم آزادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 89-108

شریف لک زایی؛ نجمه کیخا