1. بررسی سیر تطور گفتمان حجاب در سپهر سیاست و فرهنگ ایران

مهدی جاودانی مقدم

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 99-133

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667450

چکیده
  الگوی پوشش زنان در تاریخ ایران اشکال، صورت‌بندی و تطورات گوناگونی را پشت سر نهاده است. تطوراتی که گاه در شکل تغییر و گاه به صورت گسست قابل بررسی است. با این وجود، در اکثر پژوهش‌هایی که به بررسی الگوی پوشش زنان در تاریخ ایران صورت گرفته تلاش شده است شناخت توصیفی تطورات در گستره زمان با نگرش تاریخ‌نگاری سنتی مورد استفاده قرار گیرد. براین ...  بیشتر

2. رویکردهای مختلف در زمینه نسبت فرهنگ و تمدن

محمد ترابی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 27-52

چکیده
  از دیر باز تعریف مفاهیمی نظیر جامعه،فرهنگ،تمدن، ملت و.... با دشواری های بسیار روبه رو بوده و آثار زیادی در باره این دو مفهوم به رشته تحریر در آمده است. اندیشمندان ونظریه پردازان با رویکردهای متفاوت واز زوایای گوناگون آن را مورد کاوش وباز بینی قرار داده اند و درمعرض تفسیرهای گوناگون ومتنوع قرار داده اند.نویسندگان ومحققان مختلف هریک ...  بیشتر

3. اهتمام به محیط زیست در فقه و فرهنگ امام خمینی (ره)

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  هدف از برپائی حکومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای رسیدن به مقاصد والای دین مبین، همچون عدالت و نهادینه نمودن فرهنگ ناب اسلامی در جامعه می‌‌باشد. اما در برابر این هدف مقدس، آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف مورد نظر را می تواند مورد تهدید قرار داده و این مساله همواره مورد دغدغه و باعث نگرانی رهبر و بنیان‌گذار ...  بیشتر

4. تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 33-58

چکیده
  دین اسلام پس از استقرار، به‌سرعت توانست بنیان‌گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از‌جمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. امام خمینی، ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأکید بر مادی و تک بعدی بودن آن، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته که دارای روحی سرشار از ایمان است و این ...  بیشتر

5. آسیب شناسی فرهنگی حکومت دینی از منظر امام خمینی (ره)

مرتضی بابایی؛ مجتبی اشرافی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 7-31

چکیده
  هدف از برپائی حکومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سیاسی برای رسیدن به مقاصد والای دین مبین، همچون عدالت و نهادینه نمودن فرهنگ ناب اسلامی در جامعه می‌‌باشد. اما در برابر این هدف مقدس، آسیب‌ها و چالش‌هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف مورد نظر را می تواند مورد تهدید قرار داده و این مساله همواره مورد دغدغه و باعث نگرانی رهبر و بنیان‌گذار ...  بیشتر