نویسنده = مهدی قوامی پور
تعداد مقالات: 1
1. نسبت اسلام و سیاست با رویکرد منطق فازی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 57-75

مهدی قوامی پور؛ محمدعلی حسینی زاده