نویسنده = سید محمدعلی حسینی زاده
تعداد مقالات: 2
1. نسبت اسلام و سیاست با رویکرد منطق فازی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 57-75

مهدی قوامی پور؛ محمدعلی حسینی زاده


2. مسئله آزادی در دو گفتمان اصول گرا و اصلاح طلب

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 61-82

سید ابوالفضل حسینی زاده؛ سید محمدعلی حسینی زاده