نویسنده = وحید خوش گفتار لامع
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکل گیری و علل ناکامی قیام های مردمی خاورمیانه(2011-2017)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 77-99

وحید خوش گفتار لامع؛ ماشااله حیدرپور