نویسنده = علی شیرخانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 59-79

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی


3. تبیین رابطه ولی فقیه با رئیس جمهور از منظر فقه سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-38

علی شیرخانی؛ امید خلیلی مهر