1. مقایسه نقش نخبگان در فرایند توسعه اقتصادی ایران و مالزی با تأکید بر نظریه «آدریان لفت ویچ» (دوره ماهاتیر محمد و محمد خاتمی)

رحیم عینی؛ رضا دلاوری

دوره 5، شماره 17 ، پاییز 1397، ، صفحه 137-167

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی دولت ماهاتیر محمد در مالزی و سیدمحمد خاتمی در جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه «آدریان لفت ویچ» مبنی بر نقش ساختار سیاسی و دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. روش این پژوهش، مطالعه کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی - تحلیلی است. با توجه به نقاط مشترک در اندیشه سید محمد خاتمی و ماهاتیر محمد ...  بیشتر

2. آسیب شناسی نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران :موانع و راهکارها

رضا دلاوری

دوره 4، شماره 12 ، تابستان 1396، ، صفحه 79-117

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت وضع موجود نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل و فهم بهتر وضعیت این نشریات و شناسایی تنوع و فراوانی و آسیب ها و خلا های موجود در این زمینه سازماندهی گردیده است.در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی و آسیب شناسی بیش از 177 نشریه تخصصی اعم از علمی پژوهشی ،علمی ترویجی و علمی تخصصی موجود در زمینه علوم سیاسی ...  بیشتر

3. مزایا و نواقص پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران

محمدتقی روستایی؛ رضا دلاوری

دوره 3، شماره 9 ، پاییز 1395، ، صفحه 121-140

چکیده
  دفاع در برابر خطر، پیشینه ای به بلندای تاریخ بشریت دارد. امروزه با وجود تهدیدات متنوع، دست یابی به راهبردهای دفاعی مطمئن و کارآمد در عرصه امنیت ملی به یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در معرض خطر تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران که با انواع تهدیدات داخلی و خارجی روبروست، در کنار توجه به دفاع عامل، به بُعد پدافند غیرعامل نیز اهتمام ویژه ...  بیشتر