نویسنده = رضا پریزاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گفتمان شهادت بر ساخت هویت ملی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 147-181

10.22034/sej.2021.1899581.1242

رضا پریزاد؛ سیدجواد هاشمی منفرد


2. مقایسه سیستم آموزشی(مهارتی) جمهوری اسلامی ایران با ژاپن از منظ رسیاستگذاری آموزشی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 127-158

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد