نویسنده = محمدحسن الهی منش
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه جامعه مدنی و کنشگران غیردولتی در سیاستگذاری عمومی ایران (1392-1384)

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 75-94

10.22034/sej.2019.665769

نادیا آقارضایی طرخورانی؛ علی محسنی؛ محمدحسن الهی منش


2. مقایسه سیستم آموزشی(مهارتی) جمهوری اسلامی ایران با ژاپن از منظ رسیاستگذاری آموزشی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 127-158

مهدی عسکری؛ محمدحسن الهی منش؛ رضا پریزاد


3. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بر وندالیسم اجتماعی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 133-161

محمدحسن الهی منش؛ علیرضا میرزانیا