نویسنده = منصور میراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شورا در تجربه ایرانی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-34

منصور میراحمدی