نویسنده = علی شیرخانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه و سیره عملی ائمه (ع) نسبت به حکومت و حاکم جائر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-34

محمدرضا احمدی طالشیان؛ علی شیرخانی