1. حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور

سید مهدی میرداداشی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 27-52

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665746

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت ...  بیشتر

2. بررسی مبانی دین شناختی صلح و همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه جان هیک و امام خمینی (ره)

اکرم نامور؛ سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 91-115

چکیده
  صلح و همزیستی مسالمت­آمیز نوعی رفتار اجتماعی است که در چارچوب معنایی مناسب با خود پدید می‌آید. پلورالیسم اجتماعی مبتنی بر پلورالیسم نجات­شناختی نوعی از تفسیر صلح و همزیستی و مدارا است که از زمینه‌های فلسفی مدرن استفاده می‌کند. جان هیک، الهیدان و فیلسوف دین با این رویکرد کوشیده ‌است در عبور از تفسیر تاریخی کلیسا برداشت جدیدی ...  بیشتر