نویسنده = محمود قیوم زاده خرانقی
تعداد مقالات: 1
1. موانع و چالش های صلح و گفتگو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) (با تاکید بر نهج البلاغه)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 75-89

ابوالفضل فخرالاسلام؛ محمود قیوم زاده خرانقی