1. موانع و چالش های صلح و گفتگو با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) (با تاکید بر نهج البلاغه)

ابوالفضل فخرالاسلام؛ محمود قیوم زاده خرانقی

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-89

چکیده
  امام خمینی (ره) یکی از شخصیت‌های ممتاز و کم نظیر تاریخ بشریت است که اندیشه‌های بلند و الهی او می‌تواند در همه زمینه‌ها برای جامعه بشری راهگشا باشد. امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند دین الهی مبتنی بر فطرت است که سرشتی نیک، خداجو، صلح جو و عدالت طلب دارد و میانه ای با خشونت ندارد و هرگونه تلاش برای ایجاد پیوند میان دین و خشونت چه در سطح فردی، ...  بیشتر