1. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 10-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1884792.1211

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  فقهای جبل عامل، به ...  بیشتر

2. بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

هادی همتی نژاد؛ مقصود رنجبر؛ مهدی عسکری؛ سید وحید حسینی

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 163-188

چکیده
  چکیده: مسأله توسعه مانند برخی مسائل، امری کامل و جامع است؛ که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری توسعه کشور می باشد. لذا در شرایط کنونی امکان تحقق اهداف دولت ها در زمینه توسعه، بدون مشارکت آحاد جامعه وجود ندارد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران می پردازد. محدوده ...  بیشتر

3. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی

دوره 4، شماره 11 ، بهار 1396، ، صفحه 59-79

چکیده
  سید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیت‌های درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیت‌های دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیت‌های سیاسی، به فعالیت‌های دینی و علمی نیز می‌پرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلام‌شناسی به نام قرآن گرایی یا بازگشت به قرآن شد. سؤال اصلی این پژوهش ...  بیشتر

4. دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)

زهرا صداقتی نیا؛ محمد قدرتی؛ مقصود رنجبر

دوره 2، شماره 6 ، زمستان 1394، ، صفحه 59-73

چکیده
  این مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظرامام ...  بیشتر