نویسنده = مقصود رنجبر
تعداد مقالات: 7
1. بررسی نقش زمان در سیاستگذاری عموی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1919369.1286

علی اکبر ندائی؛ مقصود رنجبر؛ ماشااله حیدرپور


2. دولت، نفت و برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران معاصر1368-1399

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/sej.2021.1933163.1346

فاطمه میرعباسی؛ مقصود رنجبر


4. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

دوره 7، شماره 23، بهار 1399، صفحه 10-28

10.22034/sej.2020.1884792.1211

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


5. بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 163-188

هادی همتی نژاد؛ مقصود رنجبر؛ مهدی عسکری؛ سید وحید حسینی


6. بررسی اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 59-79

عصمت غفاری؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی


7. دموکراسی، آزادی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 59-73

زهرا صداقتی نیا؛ محمد قدرتی؛ مقصود رنجبر