نویسنده = مهدی جاودانی مقدم
تعداد مقالات: 5
2. واکاوی زمینه ها و ابعاد سیاست خارجی نوین عربستان در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 51-74

مهدی جاودانی مقدم؛ حامد حریرفروش


3. بررسی سیاست خارجی روسیه در مورد جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر برنامه هسته ای ایران)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 113-132

مجتبی محمدی نودهکی؛ محمدرضا اصغری؛ مهدی جاودانی مقدم


5. پارادوکس واهمگرایی در روابط خارجی ایران و مصر پس از انقلاب اسلامی (2014-1979م)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 121-148

مهدی جاودانی مقدم؛ مریم شفیعی