نویسنده = علی شیرخانی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی و ارزیابی جایگاه حکمرانی مطلوب در نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 27، بهار 1400، صفحه 7-30

10.22034/sej.2020.1911218.1266

سید روح الله طباطبایی؛ علی شیرخانی؛ مهدی مطهرنیا


2. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

دوره 7، شماره 23، بهار 1399، صفحه 10-28

10.22034/sej.2020.1884792.1211

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


3. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 1-23

10.22034/sej.2020.529402.1017

علی شیرخانی؛ داود سبزی


4. چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 1-25

محمدرضا صیاد؛ محمد علی خسروی؛ علی شیرخانی؛ ملک تاج خسروی باب اناری


5. حوزه انقلابی و راهبری تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 37-61

علی شیرخانی


6. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 43-67

علی شیرخانی؛ داود سبزی