1. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، ، صفحه 10-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1884792.1211

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  فقهای جبل عامل، به ...  بیشتر

2. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.529402.1017

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به مثابه یک ضرورت برخواسته از گفتمان انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازی به مثابه دستگاهی تبیینی برای تحلیل بهتر جامعه است. همچنین در این پزوهش  دو رهیافت اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی با استفاده از منطق هم‌ارزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین چالش‌های ...  بیشتر

3. چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

محمدرضا صیاد؛ محمد علی خسروی؛ علی شیرخانی؛ ملک تاج خسروی باب اناری

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-25

چکیده
  فرهنگ سیاسی دولت‌گرا نوعی از فرهنگ سیاسی است که بر اساس آن مردم با دوری از عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وظایف و اختیارات خود را در عرصه‌ی عمومی به دولت واگذار می‌کنند و نخبگان سیاسی نیز با پذیرش این وظایف و اختیارات انتظارت و توقعات فزاینده‌ای را از دولت‌ها به وجود می‌آورند.. با توجه به این که فرهنگ سیاسی نحوه نگرش و بینش هر ...  بیشتر

4. حوزه انقلابی و راهبری تمدن نوین اسلامی

علی شیرخانی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، ، صفحه 37-61

چکیده
  حوزه علمیه به عنوان نهادی پیشرو و پیشگام در تعلیم و تربیت اسلامی شناخته می‌شود. پیشینه حوزه‌های علمیه از صدر اسلام به‌منظور «تعلیم و تربیت» و به نوعی راهبری جامعه مسلمین در شناخت بهتر دین و عمل به آن شکل گرفته‌ است که به مرور، این نقش ‌به‌خصوص با وقوع انقلاب اسلامی در عرصه‌‌‌ گسترده‌تری افزایش یافته است. حوزه‌ علمیه جزء ...  بیشتر

5. دانش سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 43-67

چکیده
  سیاست و دانش مربوط به آن، یکی از مسائل اصلی حوزه علوم انسانی محسوب می گردد که، ذهن بسیاری از نظریه پردازان و محیط های علمی را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل بررسی آثار اندیشمندان بزرگ می تواند به فهم و بومی سازی سیاست و دانش آن کمک شایان توجهی نماید. یکی از شخصیت هایی که اندیشه ها و دستگاه فکری وی می تواند در خصوص شناخت شناسی سیاست ...  بیشتر

6. جایگاه غیریت سازی در ایجاد پادگفتمان جنبش مشروطه و تاثیر آن بر توسعه سیاسی ایران

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-140

چکیده
  اوج تلاش برای ارائه یک گفتمان مدرن توسط ایرانیان، در عصر مشروطه اتفاق افتاد. هر چند دقایق وعناصر این گفتمان (تحدید قدرت پادشاه، آزادی وقانون) نه تنها در جامعه ایران هژمونیک نشد، بلکه از دل این گفتمان یک حکومت خودسر والیگارشیک به نام حکومت رضا شاه، ظهور نمود و رؤیای قانون خواهی ایرانیان که نقطه کانونی گفتمان مشروطه بود، در شب استبداد ...  بیشتر