نویسنده = مسعود مطلبی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی مناسبات صوفیان با نهاد سلطنت در دوره صفویه و قاجاریه

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 105-124

مسعود مطلبی؛ عظیم ایزدی اودلو


4. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 23-41

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی