نویسنده = ماشالله حیدرپور
تعداد مقالات: 3
2. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 7-21

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور


3. اندیشه های فراملّی امام خمینی (ره) و تجلّی جهانی آن

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 33-59

ماشااله حیدرپور؛ حسن بشارتی راد