1. جایگاه منابع انرژی خاورمیانه در راهبرد سیاست خارجی چین در دوران پسا جنگ سرد (مطالعه موردی ایران و عربستان سعودی)

محمدرضا آدابی؛ داوود کیانی؛ ماشالله حیدرپور

دوره 5، شماره 16 ، تابستان 1397، ، صفحه 89-120

چکیده
  منطقه خاورمیانه از مناطق پُراهمیت جهان است که از زمان های بسیار دور مورد توجه قدرتهای جهان بوده است. ویژگی بارز این منطقه برخورداری از ذخائر بزرگ نفت و گاز است. اما موضوعی که در سده بیستویکم پُررنگ شده است، خیزش چین و تلاش این کشور آسیایی پس از گذراندن دوره اصلاحات برای حضور پویا و مؤثر در مناطق استراتژیک جهان از جمله خاورمیانه است ...  بیشتر

2. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور

دوره 3، شماره 8 ، تابستان 1395، ، صفحه 7-21

چکیده
  در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت ...  بیشتر

3. اندیشه های فراملّی امام خمینی (ره) و تجلّی جهانی آن

ماشااله حیدرپور؛ حسن بشارتی راد

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1394، ، صفحه 33-59

چکیده
  امام خمینی (ره) با اندیشه‌ی جامع و سیره‌ی عملی خود، به عنوان حقیقتی ماندگار و شخصیتی فراملّی در جامعه‌ی بشری فروزان است. شخصیت امام خمینی (ره) به واسطه‌ی گستره‌ی فکری و قلمرو عملی،‌ از ابعاد متعدد و جهات متنوعی برخوردار می‌باشد. این ویژگی به طور مستقیم در اندیشه و سیره‌ی گفتاری و رفتاری ایشان انعکاس یافته است، به گونه‏ای که واکاوی ...  بیشتر