نویسنده = ابراهیم متقی
تعداد مقالات: 1
1. واگرایی و همگرایی در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا در موضوعات مهم جهانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 115-149

مجتبی محمدی نودهکی؛ ابراهیم متقی؛ محمدرضا اصغری