نویسنده = غلامرضا بهروزی لک
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 103-113

خدیجه هاشمی؛ غلامرضا بهروزی لک


2. استلزامات سیاسی توحید براساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 35-58

غلامرضا بهروزی لک؛ همت بدرآبادی؛ محمدحسن فلاح مداواری