نویسنده = مرتضی شیرودی
تعداد مقالات: 5
1. جدال جانشینی گفتمان‌های مقاومت شیعی و گفتمان تکفیری بر امنیت سنتی غرب آسیا

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 81-109

10.22034/sej.2019.670176

مرتضی شیرودی؛ احمدرضا شاه علی؛ کرم جمشیدی فرد


2. مسلمانان و پدیده نوین غرب‌گرایی؛ پیامدها و راه‌حل‏ها

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 1-28

مرتضی شیرودی؛ محمدسجاد شیرودی


4. استعمار،سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 7-34

مرتضی شیرودی


5. امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 7-30

مرتضی شیرودی؛ قاسم عابدی فیروزجائی