نویسنده = علیرضا گلشنی
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب در گفتمان مارکسیستی ایران معاصر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 33-70

10.22034/sej.2021.1904569.1254

رضا صادقیان؛ علی علی حسینی؛ علیرضا گلشنی


2. بنیان ‏های خط‏ مشی ‏سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 1-18

حسین بابائی؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود جعفری نژاد