1. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1896506.1234

چکیده
  وضعیت آشفته و بحرانی ایران پس از مشروطه که از جنگ و بی‌ثباتی سیاسی ناشی می‌شد، موجب گردید تا ایدۀ «دولت مقتدر» پررنگ شود. بسیاری از نخبگان سیاسی و فکری آن زمان با درک شرایط بحرانی، این ایده را دنبال کردند و با ایدۀ «دیکتاتوری منوّر» راه را برای حکومت رضاخان باز نمودند. ملک‌الشعراء بهار از جمله کسانی بود که نخستین‌بار این ...  بیشتر

2. گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی؛ حامد محقق نیا

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667452

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت جدید، دارای پیچیدگی‌هایی است و درک و شناخت این پیچیدگی‌ها و ارتباط میان «اسلام سیاسی فقاهتی» و «جمهوریت» اهمیت زیادی دارد. همچنین رسیدن به این شناخت برای درک بهتر عملکرد نظام جمهوری اسلامی نیز اهمیت بسزایی دارد و برای فهمیدن این پیچیدگی‌ها باید این مبانی شناخته و منشأ آن به درستی فهمیده ...  بیشتر