1. رقابت‌های راهبردی متداخل کشورهای قدرتمند در هند - اقیانوسیه و اوراسیا

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور

دوره 7، شماره 24 ، تابستان 1399، ، صفحه 135-166

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1895020.1232

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط متقابل هند با روسیه و آمریکا در اوراسیا و هند- اقیانوسیه در شرایط نوین جهانی و نیز ارزیابی تحولات تدریجی و اثرگذار هند در این دو منطقه با بهره‌گیری از نظریه منطقه‌ی ژئوپلیتیکی بود. فرض بر این است که روابط متقابل درون مثلث به دلیل رشد قدمت هند در عرصه بین‌المللی و همچنین رقابت مداوم بین آمریکا و روسیه برای ...  بیشتر

2. روندهای منطقه‌‌ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668901

چکیده
  هدف پژوهش حاضربررسی عوامل کاهش دهنده بحران امنیتی افغانستان و شرایط تقویت‌کننده روابط ایران با افغانستان بود. تحقیق با استفاده از تحلیل‌های استنباطی در چارچوب روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد،در افغانستان ترکیب پیچیده و چند لایه‌‌ای از عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی- مذهبی و عوامل سیاسی و بحران مشروعیت باعث شکل‌گیری ...  بیشتر

3. امکان‌سنجی نبرد تمدنی در بحران سوریه: دلایل و پیامدها

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 69-98

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.667453

چکیده
  مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل دلایل تصادم چند تمدن در خاورمیانه و به صورت تخصصی در بحران سوریه می­باشد. این مقاله در زمرۀ پژوهش‌های بنیادی قرار دارد و برای انجام آن از منابع اسنادی، کتابخانه‌ای و اینترنتی بهره برده شده است که با استفاده از تحلیل‌های استنباطی در چارچوب روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر در آمده است. یافته­های ...  بیشتر