نویسنده = حامد عامری گلستانی
تعداد مقالات: 2
1. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 53-72

10.22034/sej.2020.1896506.1234

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


2. گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 47-68

10.22034/sej.2019.667452

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی؛ حامد محقق نیا