نویسنده = مجید توسلی رکن آبادی
تعداد مقالات: 2
1. طبقه متوسط جدید و گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 101-134

10.22034/sej.2020.1893493.1228

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله؛ مجید توسلی رکن آبادی


2. سازوکار عملیاتی برای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها در روند توسعه: با تمرکز بر اصل 44

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 93-118

10.22034/sej.2019.668957

فاطمه قابل رحمت؛ سروش فتحی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی مرشدی زاد